ALGEMENE VOORWAARDEN

Besteapotheekonline.com kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het (verkeerd) gebruik van producten en/of het (verkeerd) opvolgen van adviezen. Evenmin dat wij op enige andere wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het gebruik van producten en/of adviezen is te allen tijde voor eigen risico van de koper/gebruiker.
www.besteapotheekonline.com is niet verantwoordelijk voor type-, zet- en/of drukfouten die onbedoeld een onjuiste verkoopprijs zouden kunnen communiceren. Indien dit zich voordoet zal www.besteapotheekonline.com dit zo spoedig mogelijk aanpassen.
Wij gaan ervan uit dat klanten, alvorens een bestelling te plaatsen bij www.besteapotheekonline, hun gezondheidstoestand met een arts hebben besproken en, indien vereist in hun woonland, een geldig recept hebben ontvangen.
De klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele problemen, bijwerkingen of andere ongemakken die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van producten gekocht op www.besteapotheekonline.com
De klant garandeert dat de op www.besteapotheekonline.com gekochte producten bestemd zijn voor eigen persoonlijk gebruik.
De klant is volledig verantwoordelijk voor het importeren van producten gekocht op www.besteapotheekonline.com in zijn woonplaats of in het land dat hij of zij heeft opgegeven als afleveradres.
Alle gegeven adviezen zijn puur informatief van aard. Ze zijn dan ook niet bedoeld ter vervanging van de adviezen, recepten, verwijzingen e.d. van een erkende arts.
Een klant die een bestelling plaatst, ontslaat www.besteapotheekonline.com van alle verantwoordelijkheden, zowel medisch als anderszins, die voortvloeien uit de aankoop of het gebruik van onze producten.
www.besteapotheekonline.com is nimmer verantwoordelijk voor het onjuist instellen van bestelgegevens. Waarvan de naam of het adres en eventueel andere gegevens niet juist zijn ingevuld, waardoor de zending niet bij de juiste geadresseerde is afgeleverd of de zending desondanks retour is gestuurd naar de afzender. Als de zending om bovenstaande of om een andere reden wordt teruggestuurd naar de afzender, behouden wij ons het recht voor om te wachten tot de zending in zijn geheel is teruggestuurd. Wij zullen de zending dan in overleg met de klant nogmaals versturen.
Door een bestelling te plaatsen op Besteapotheekonline.com accepteren onze klanten de algemene voorwaarden die wij hier op onze webshop hanteren.
Wanneer u de webshop gebruikt en/of leest, wordt u geacht bekend te zijn met de inhoud van de algemene voorwaarden en minimaal 21 jaar oud te zijn.